ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ЗА НОТАРИУСИ В ГР. СОФИЯ

На 15.01.2019 г. и на 24.01.2019 г. в Метрополитън Хотел, гр. София, АЛСАС EООД, проведе обучителни семинари за нотариуси, одитори, адвокати, ЧСИ и др. Събитията преминаха при голям интерес, като за двата форума бяха регистрирани близо 150 участника. Лектори на семинарите бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Темата на семинарите беше „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари”. Семинарите завършиха с раздаването на сертификати на участниците.