ПО ПОКАНА НА АДВОКАТСКАТА АКАДЕМИЯ И СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ АЛСАС СЪВМЕСТНО С ЦППИП И БАРСПИП КОМЕНТИРХА НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ СВЪРЗАНИ С АДВОКАТУРАТА.

Форумът се проведе на 15.02.2019 г. в гр. София, в сградата на Софийска адвокатска колегия и беше открит от адвокат Светозар Зафиров от страна на Адвокатската академия и д-р Николай Алдимиров – Председател на УС на ЦППИП и управител на АЛСАС ЕООД. Основен лектор на форума, беше г-н Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).

Инициативата премина при голям интерес , като участниците оцениха изключително високо участието на представителите на АЛСАС, ЦППИП и БАРСПИП.