ПРЕДСЕДАТЕЛЯT НА УС НА ЦППИП – Д-Р НИКОЛАЙ АЛДИМИРОВ И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА ЦППИП – Г-ЖА РЕНЕТА НИКОЛОВА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА АНТИКОРУПЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Днес, 10 октомври 2018 г. д-р Николай Алдимиров – Председател на ЦППИП и г-жа Ренета Николова – зам.-председател на ЦППИП, взеха участие в Международна конференция „Антикорупционното образование – ефективен инструмент за превенция на корупцията“ в София Хотел Балкан, организирана от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и Фондация „Конрад Аденауер“.
По време на конференцията бяха обсъдени възможностите за съвместни инициативи между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП).

Специален гост на конференцията беше г-н Алесандро Бутиче, кодиректор на списание Più Europei и вицепрезидент за Европа на PIUE (Pubblicisti Italiani Uniti per l’Europa), бивш говорител на OLAF и създател на Комуникационната мрежа на организацията – OAFCN. В хода на разговорите, г-н Бутиче и д-р Алдимиров, се договориха за участието на г-н Бутиче в организиран от Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари предстоящ международен форум свързан с превенцията на корупцията и изпирането на пари.

Снимка – ЦППИП.
От ляво на дясно: г-жа Ренета Николова, г-н Алесандро Бутиче, д-р Николай Алдимиров и г-н Трифон Трифонов (директор на дирекция „Превенция на корупцията“ – КПКОНПИ)