ПРОЕКТ „РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ, ВЪВ ВРЪЗКА С НОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СВЪРЗАНО С ПРЕВЕНЦИЯТА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“ (ЦППИП) УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ, ВЪВ ВРЪЗКА С НОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СВЪРЗАНО С ПРЕВЕНЦИЯТА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“.

Проектът на ЦППИП цели да запознае представителите на вътрешните одитори с процеса на превенцията и противодействието на изпирането на пари. В рамките на проекта, бяха проведени две събития, организирани от Институтът на вътрешните одитори в България (ИВОБ) в сътрудничество с Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП). Целта на тези събития е да спомогнат за изграждането на една по-ефективна система за превенция и контрол на изпирането на пари.
На 05 ноември 2018 г., в гр. София, беше проведено успешно и при голям интерес сертифицирано обучение за превенция и противодействие на изпирането на пари от ЦППИП предназначено за вътрешни одитори, а на 22 ноември 2018 г., отново в гр. София, представители на ЦППИП взеха участие в Националната конференция на вътрешните одитори, със самостоятелен панел, на тема „Ролята и мястото на вътрешния одит, във връзка с новото законодателство свързано с превенцията и противодействието на изпирането на пари“. По време на конференцията беше подписан и Меморандум за сътрудничество между двете организации.
Изпълнението на проекта е част от процеса на сътрудничество между ИВОБ и ЦППИП, чиято цел е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.
След приключването на събитията ИВОБ даде отлична оценка, за професионалното и компетентно участие на представителите на ЦППИП в събитията, като изрази надежда, доброто сътрудничество между двете организации да продължи и в бъдеще.

 

На снимките:
Председателят на ЦППИП – д-р Николай Алдимиров и г-н Антон Михайлов говорят пред участниците в конференцията.