МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (МОНИТОРИНГ)

Обратно към предстоящи семинари
МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (МОНИТОРИНГ)
Цена за 1 участник:
670 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.

Кратко представяне:

Специализиран семинар насочен към лица придобили вече сертификацията CALE или друга професионална сертификация или служители, които имат вече значителен практически опит като част от Специализираната служба и желаят да се специализират в областта на превенцията изпирането на пари и мониторинга на транзакции, сделки и операции.

Семинарът посветен на превенцията изпирането на пари и по-специално мониторинга на сделки и операции. По време на семинара ще бъдат разгледани:

 • основни нормативни и международни стандарти в превенцията за изпиране на пари
 • основни и съвременни типологии в изпирането на пари
 • практически аспекти на организиране на дейността по мониторинг
 • технологии и продукти в областта на мониторинга
 • практически случаи и казуси по мониторинг
 • стандарти по докладване на съмнителни сделки и операции
 • практически аспекти във връзка с докладването

Основен фокус е дейностите по мониторинг като част от мерките по превенция на изпирането на пари. ОСобено внимание ще се обърне на практическото прилагане в дейността на различните задължени лица, както и ще бъдат дискутирани актуални въпроси и добри практики свързани с дейностите по мониторинг, както и практически казуси. Обучението ще има практическа насоченост и е предназначено да опресни знанията на лица придобили сертификат CALE и да повиши знанията на лица натрупали вече практически опит в областта на мониторинга и и превенцията на изпирането на пари. Семинарът е подходящ за лица със средно и по-високо ниво на знания и подготовка в областта и е насочен към представители на различни групи от задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

 

Ползи от обучението:

 • Чрез предлаганото обучение ще бъде повишена професионалните знания и квалификация на служителите на дружеството и то ще бъде подготвено на по-високо ниво и с възможности за максимално самостоятелна дейност по превенция изпирането на пари.
 • Обучението е гаранция за повишаване на качеството и сигурността по отношение рисковете от изпиране на пари на предлаганите услуги и специализирани знания на служителите от специализираната служба в областта на мониторинга и превенциата на изпиране на пари.
 • Обучението предлага повишаване нивото на специализирани знания и запознаване с последните тенденции и добри практики и практически аспекти на дейностите по превенция и специално в областта на мониторинга.
 • Запознаване с международните стандарти и добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
 • Обучението ще позволи да се установята и предвидят с повишена сигурност и точност съмнителни дейнсоти и операции и да се подобри ефектът от дейността на дружеството по отношение превенция на съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата повишена професионална ориентираност на служителите.
 • На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

Сертифициране:

На участници в уебинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

Сертификатите се издават в срок от 3 работни дни след провеждане на семинара.

 

Такси за участие в уебинара:

Таксата за участие е 670 лв. без ДДС за един участник и 610 лв. без ДДС за участник при двама или трима участници от една организация.

 

Таксата за участие в уебинара включва:

 • Целодневно специализирано обучение.
 • Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
 • Лекционни и презентационни материали.
 • Индивидуални консултации с лекторите.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Използване на платформата:

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронната платформа ZOOM, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

 

Технически изисквания за използване на платформата:

 • Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
 • Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

 

Регистрация:

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретното обучение, като след потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за уебинара, в срок до 5 работни дни, таксата за участие трябва да бъде преведена по сметката на АЛСАС ЕООД, посочена по-долу.

Получател: АЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

Покана с линк към платформата ще бъде получен ден преди провеждането на уебинара, на посочените от Вас имейли.

 

Срокът за регистрация за участие в уебинара е до 27.05.2024 г.

 

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за уебинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

Програма на уебинара:

 09.00 – 09.10 Регистрация на участниците.

 09.10 – 11.00 Първи панел

11.00 – 11.10 Пауза

11.10 – 13.00 Втори панел

13.00 – 13.30 Пауза

13.30 – 15.30 Трети панел

15.30 – 15.40 Пауза

15.40 – 17.30 Четвърти панел

 

Лектори:

Симеон Петков

Димитър Колчаков