Нова правна рамка на превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма

Обратно към предстоящи семинари
Нова правна рамка на превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма
Цена за 1 участник:
180 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.

Кратко представяне:

На семинара ще бъдат разгледана новата правна рамка относно превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, новият европейски регулаторен орган и практическите аспекти и тяхното прилагане в практиката от различните задължени лица. Ще бъдат дискутирани актуални въпроси и изисквания свързани с дейността на задължените лица на база новата нормативна рамка. Обучението ще има практическа насоченост и е предназначено за представители на различни групи от задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

Ползата от обучението:

 • Чрез предлаганото обучение дружеството ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила законодателство.
 • Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
 • Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
 • Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на дружеството, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
 • На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

Сертифициране:

На всички участници в уебинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

 

Такси за участие в уебинара:

Таксата за участие е 180 лв. без ДДС за един участник и 160 лв. без ДДС за участник при двама или повече участници от една организация.

 

Таксата за участие в уебинара включва:

 • Полудневно специализирано обучение.
 • Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
 • Лекционни и презентационни материали.
 • Индивидуални консултации с лекторите.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Използване на платформата:

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронната платформа ZOOM, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

 

Технически изисквания за използване на платформата:

 • Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
 • Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

 

Регистрация:

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретното обучение, като след потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за уебинара, в срок до 5 работни дни, таксата за участие трябва да бъде преведена по сметката на АЛСАС ЕООД, посочена по-долу.

Получател: АЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

Покана с линк към платформата ще бъде получен ден преди провеждането на уебинара, на посочените от Вас имейли.

 

Срокът за регистрация за участие в уебинара е до 19.06.2024 г.

 

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за уебинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

Програма на уебинара:

 09.00 – 09.10 Регистрация на участниците.

 09.10 – 11.00 Първи панел

Лектор: Симеон Петков

11.00 – 11.10 Пауза

11.10 – 13.00 Втори панел

Лектор: Димитър Колчаков

 

Още информация

Уебсайт

www.alsas.net

Телефон

+359 898 929402

E-mail

office@alsas.net