НОТАРИУСИ – онлайн обучение

Обратно към предстоящи семинари
„Актуални въпроси и изисквания, касаещи нотариалната дейност във връзка с последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, и секторната оценка на риска на Нотариалната камара“
Цена за 1 участник:
175 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.

Кратко представяне:

На обученията ще бъдат разгледани последните промени в ЗМИП и Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, и секторната оценка на риска на Нотариалната камара, както и ще бъдат дискутирани актуални въпроси и изисквания свързани с нотариалната дейност. Обученията ще имат практическа насоченост и са предназначени изцяло за представителите на сектора.

 

Ползата от обучението:

 • Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила законодателство.
 • Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
 • Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
 • Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
 • На всеки един участник ще бъде издаден специализиран електронен сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

Сертифициране:

На всеки участник в обучението ще бъде издаден електронен Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на ЗМИП!

 

Такси за участие в обучението:

Предвид установеното ни сътрудничество с Нотариалната камара и отделните нотариалните колегии, преференциалната такса за участие в обучението е 175 лв. без ДДС за един участник и 155 лв. без ДДС за участник при двама или повече участници от една кантора.

Представителите на САД “Финансово разузнаване” на ДАНС участват безвъзмездно в обучението.

Участниците от нотариалните кантори, които имат сключен абонамент с АЛСАС, не дължат такса за участие в семинара.

 

Таксата за участие в обучението включва:

 • Полудневно специализирано обучение.
 • Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
 • Лекционни и презентационни материали.
 • Индивидуални консултации с лекторите.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • Издаване на специализиран електронен Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Използване на платформата:

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронната платформа ZOOM, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

 

Технически изисквания за използване на платформата:

 • Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
 • Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

 

Регистрация:

Регистрация за участие може да направите, по един от следните два начина:

 1. Като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретното обучение, като единия вариант е за дата 23.11.2023 г., а другия вариант е за дата 30.11.2023 г. След потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за обучението, в срок до 5 работни дни, таксата за участие трябва да бъде преведена по сметката на АЛСАС ЕООД, посочена по-долу.
 2. Като се изпрати на нашият имейл office@alsas.net датата на желаното обучение, броят на участниците, две имена, имейл за изпращане на персонална покана за уебинара и данни за издаване на фактура. След получаване на имейл от нас, за извършената регистрация, в срок до 5 работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

 

Получател: АЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

Покана с линк към платформата ще бъде получен ден преди провеждането на обучението, на посочените от Вас имейли.

 

Срокът за регистрация за участие в обученията е до два дни преди съответното обучение.

 

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за обученията НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

Програма на обучението:

 13.30 – 13.40 Регистрация на участниците.

 

 13.40 – 14.10 Панел 1.

Лектор – представител на Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС (представителят на САД “Финансово разузнаване” на ДАНС участва безвъзмездно в обучението)

 • Резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари, в частта с рисковете, свързани с дейността на нотариусите.
 • Кратък преглед на измененията в ЗМИП.

 

 14.10 – 15.30 Панел 2

Лектори – Симеон Петков и Димитър Колчаков

 • Промените в ЗМИП, публикувани в ДВ, бр. 60 от м. юли и бр. 84 от м. октомври 2023 г.
 • Нови моменти и изисквания касаещи нотариалната дейност във връзка с последните изменения на ЗМИП и Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, и секторната оценка на риска на Нотариалната камара.
 • Промяна в определението за действителен собственик.
 • Изисквания за проверки в публични регистри за клиенти, чиято дейност подлежи на лиценз, разрешение или регистрация.
 • Регулаторни тенденции в областта на превенцията на изпирането на пари.
 • Други промени.
 • Дискусия, въпроси и отговори.

 

15.30 – 15.45 Почивка

 

15.45 – 17.10 Панел 3

Лектори – Симеон Петков и Димитър Колчаков

 • Нови процедури касаещи нотариалната дейност.
 • Практически аспекти на измененията в ЗМИП.
 • Нови задължения за уведомяване на Агенцията по вписванията.
 • Политики и процедури за проверка на професионалната компетентност и надеждността при наемане и текуща оценка на служителите.
 • Разширяване на списъка на държавите по чл. 46.
 • Предстоящи промени на нормативната база свързана с мерките срещу изпирането на пари.
 • Дискусия, въпроси и отговори.

 

17.10 – 17.30 Панел 4

Лектор – Светлин Консулов

 • Криптовалути – същност и правна уредба в ЕС.
 • Нови изисквания по отношение на сделки с виртуална валута.
 • Практически проблеми свързани с криптовалутите в нотариалното производство.
 • Дискусия, въпроси и отговори.

Още информация

Уебсайт

alsas.net

Телефон

0898 92 94 02

E-mail

office@alsas.net