Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари във връзка с измененията в нормативната уредба.

Обратно към предстоящи семинари
Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари във връзка с измененията в нормативната уредба.
Цена за 1 участник:
130 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.

Дата:

28.10.2021

Час:

13:00 - 17:00

Локация


Семинарът ще се проведе онлайн   Виж карта

Актуалност на темата:

Националната оценка на риска от изпиране на пари и промените в нормативната база, въведоха допълнителни изисквания към задължените лица по изпълнение на мерките в областта. Измененията разширяват и допълват задълженията и мерките, като предвид тяхната сложност и обхват е от изключителна важност, задължените лица да се подготвят добре за спазването на изискванията им. Неизпълнението на изискванията на закона, ако деянието не съставлява престъпление се наказва с глоби и имуществени санкции, които могат да достигнат до няколко милиона лева и водят до висок финансов и репутационен риск.

На обучението ще бъдат представени и приетите промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

 

Ползата от уебинара:

 • Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за измененията в националното и международно законодателство.
 • Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
 • Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
 • Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
 • На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

За кого е предназначен уебинара:

Уебинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 • Банки и финансови институции
 • Инвестиционни посредници и управляващи дружества
 • Застрахователни дружества
 • Лизингови дружества
 • Пенсионноосигурителни дружества
 • Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
 • Нотариуси и частни съдебни изпълнители
 • Правни консултанти
 • Брокери на недвижими имоти
 • Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
 • Организаторите на хазартни игри
 • Възложители на обществени поръчки
 • Професионалните спортни клубове
 • Други

 

Сертифициране:

На всички участници в уебинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

 

Такси за участие в уебинара:

Таксата за участие е 130 лв. без ДДС (156 лв. с ДДС) за един участник и 110 лв. без ДДС (132 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

 

Таксата за участие в уебинара включва:

 • Полудневно специализирано обучение.
 • Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
 • Лекционни и презентационни материали.
 • Индивидуални консултации с лекторите.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • Издаване на специализиран Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Използване на платформата:

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронна платформа, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

Ако нямате достъп до Интернет, можете да участвате в он-лайн обучението и през телефон, като наберете определен номер и въведете с тонален сигнал предварително предоставено Ви ID.

 

Технически изисквания за използване на платформата:

 • Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
 • Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

 

Регистрация:

Регистрация за участие може да направите, като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари/. Трябва да изберете конкретният уебинар, като след потвърждение от страна на АЛСАС ЕООД за регистрацията Ви за уебинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ЕООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

 

Покана с линк към платформата ще бъде получен ден преди провеждането на уебинара, на посочения от Вас имейл.

 

Срокът за регистрация за участие в уебинара е до 26.10.2021 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за уебинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

 

Програма на уебинара:

13.00 – 13.15 Регистрация на участниците.

13.15 – 14.45 Първи панел.

14.45 – 15.00 Почивка

15.00 – 17.00 Втори панел.

Още информация

Уебсайт

alsas.net

Телефон

0898 92 94 02

E-mail

edu@alsas.net