СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ СИ ЕМ ЕС КАМЕРЪН МАККЕНА СОФИЯ

На 18.05.2022 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Мерки срещу изпирането на пари – актуални тенденции и практически решения“ предназначено за служители на Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.