СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА “АКСЕС ФАЙНАНС” ООД (БЯЛА КАРТА), IUVO GROUP И „ИЗИ ПЕЙМЪНТ СЪРВИСИЗ“ ООД, ЧАСТ ОТ МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП (MFG)

На 21.09.2022 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Мерки срещу изпирането на пари – актуални тенденции и практически решения“ предназначено за служители на “АКСЕС ФАЙНАНС” ООД (Бяла Карта), iuvo group и „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, част от Мениджмънт Файненшъл Груп (MFG).

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 30 участника.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.