СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ФИНАНСОВА КЪЩА „КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС” ООД

На 26.07.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Практически въпроси, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари“, предназначено за служители на Финансова къща „Кеш Експрес Сървис” ООД.

Събитието премина при голям интерес, като всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.