СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ СИ ЕМ ЕС КАМЕРЪН МАККЕНА СОФИЯ

На 16.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – актуални въпроси и изисквания“, предназначено за служители на Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участници.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.