СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ)

На 06.06.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД с подкрепата на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП), проведе обучителен семинар на тема „Мерки, изисквания и особености във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“, предназначен за членовете на Българска асоциация за лизинг (БАЛ).

Събитието премина при голям интерес, като присъстваха близо 60 представители на лизингови дружества. По думите на участниците, проведения семинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.

Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по ЗМИП лица. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците, връчени от г-н Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС.