ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

ЕКСПЕРТИ ОТ АЛСАС И ЦППИП ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО ЛЕКТОРИ.
На 15.02.2019 г. в гр. София, Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха обучителен семинар на тема  „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари и индивидуални оценки на риска”, предназначен за служители на банките. Семинарът премина при голям интерес и по думите на участниците се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.