СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ – СОФИЯ“ ООД

На 20.03.2020 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ – СОФИЯ“ ООД. Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна. Лектори на уебинара бяха: Пламен Георгиев – главен юрисконсулт в специализирано дружество АЛСАС и Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари.