СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ – ЕКСПОРТ“ ООД

На 04.09.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участника.

По думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лектора, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.