СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

На 11.09.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „Информационно обслужване“ АД.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника.

По думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лектора, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.