СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗД „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД

На 18.09.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на ЗД „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД.

Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лектора, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.