СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

На 18.03.2020 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на Б. Л. ЛИЗИНГ АД. Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна. Лектори на уебинара бяха: Пламен Георгиев – главен юрисконсулт в специализирано дружество АЛСАС и Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари.