СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП)

АЛСАС ЕООД С ПОДКРЕПАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП), ПРОВЕДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП)

На 18.03.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар на тема „Практически въпроси, свързани с дейността на инвестиционните посредници, във връзка с прилагането на мерките срещу изпирането на пари”, предназначен за членовете на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 100 участника.

В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП).

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.