СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД)

На 16.03.2022 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар, предназначен за членовете на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Темата на уебинара беше „Нови моменти и изисквания, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари в дейността на управляващите дружества“.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 60 участника.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.