СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП)

На 16.03.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар, предназначен за членовете на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Темата на уебинара беше „Нови моменти и изисквания, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари в дейността на инвестиционните посредници“.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 170 участника.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.