СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

На 02.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар, свързан с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на инвестиционни посредници и управляващи дружества.

Темата на уебинара беше „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), актуални въпроси и изисквания, свързани с дейността на инвестиционните посредници и управляващите дружества“.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участници.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.