СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

На 28.10.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на инвестиционни посредници и управляващи дружества.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 30 участника.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.