СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЛИЗИНГОВИТЕ ДРУЖЕСТВА

На 18.11.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на лизинговите дружества.

Събитието премина при голям интерес, като всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.