СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 02.12.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифицирано онлайн обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 70 участника.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.