СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

На 12.12.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе специализирано обучение за Медицински Университет – София. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника. По думите на участниците, проведеното обучение, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лектора, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.
Лектор на обучението беше Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари.