СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

На 13.12.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе специализирано обучение на тема “МЕРКИ, ИЗИСКВАНИЯ И ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСА НА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“, предназначено за служители на Областна администрация на Област София. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участника. По думите на участниците, проведения семинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.

Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС.