УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА БАНКОВИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

На 29.04.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе уебинар на тема “Най-новите изисквания за банковите и финансовите институции във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари (НОР) и актуалните изменения в релевантната нормативна база”.

В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП).

Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни банкови и финансови институции.

Лектори на уебинара бяха: Пламен Георгиев – главен юрисконсулт в специализирано дружество АЛСАС и Иван Кавръков – управител на БАРСПИП.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.