Разработване и предлагане на специализиран софтуер

АЛСАС предлага за своите клиенти специализиран AML софтуер, който се използва за анализ и мониторинг на съмнителни операции и сделки, рисково профилиране на клиенти, извличане и анализиране на информация от структурирани и неструктурирани файлове, анализ на рискови държави, преводи, бенефициенти и др.

Използването на специализирания AML софтуер позволява да се изготвят различни схеми на връзки, както и да се визуализира процеса с цел подобряване на резултатите от анализа. Софтуерът е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги и за минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.

Услугата може да бъде заявена чрез формата, която се визуализира в раздела, след което ще получите от нас съответната цена, срокове за изпълнение и всички останали детайли, свързани със заявката Ви. Ако сте съгласни с посочените условия и параметри, ще Ви изпратим стандартния ни договор за тази услуга и ще преминем към нейното изпълнение.

Заявка за специализиран софтуер

* Всички полета със * за задължителни