Минали събития

  • Всички
  • Минали събития 2018
  • Минали събития 2019
  • Минали събития 2020
  • Минали събития 2021
mbiposl

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БАНКОВИ И ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ“.

На 28.09.2021 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.

Environmental-Law

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НОТАРИАЛНА КАНТОРА В ГР. СОФИЯ

На 15.09.2021 г. се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариална кантора – нотариус Габриела Даскалова, № 343 в гр. София. Обучението обхващаше теми свързани с изискванията и задълженията по ЗМИП, ППЗМИП, Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на част от останалата релевантна нормативна база.…

mbiposl

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА В БАНКОВИЯ СЕКТОР“.

На 24.06.2021 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Представители на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) взеха участие в организирането на обучението. Събитието…

60031769_419495838846573_7951455469720043520_n

СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА КИНТЕКС ЕАД

На 03.06.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар), предназначено за служители на Кинтекс ЕАД на тема „Задължения, процедури и изисквания, касаещи дейността на дружеството във връзка с приетите вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и актуалните изменения на нормативната база в областта". Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо…

EHIR0669

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА КРЕДИСИМО

На 27 април 2021 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе две вътрешно-фирмени обучения на тема „Практически въпроси, свързани с прилагането на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)“, предназначени за служители на КРЕДИСИМО. Събитията преминаха при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участника. Всички участници в обученията получиха електронни сертификати.

cyber-21

АЛИСТА ТРЕЙНИНГС ПРОВЕДЕ УЕБИНАР НА ТЕМА „НОВОТО В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И КИБЕРСИГУРНОСТТА – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА“

На 23 април 2021 г., АЛСАС ЕООД чрез програмата си за бизнес обучения АЛИСТА Трейнингс, проведе уебинар на тема „Новото в областта на информационната сигурност и киберсигурността - проблеми и възможни решения за бизнеса“. Събитието премина при голям интерес, като лектори на уебинара бяха: Михаил Драгоданов – ръководител на сектор "Противоправно съдържание в Интернет" в…

CMS

СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ СИ ЕМ ЕС КАМЕРЪН МАККЕНА СОФИЯ

На 07.04.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Практически въпроси, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари“ предназначено за служители на Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участника. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.

fraud

АЛИСТА ТРЕЙНИНГС ПРОВЕДЕ УЕБИНАР НА ТЕМА “УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БАНКОВИ И ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ”.

На 18.03.2021 г., АЛСАС ЕООД чрез програмата си за бизнес обучения АЛИСТА Трейнингс, проведе уебинар на тема "Управление на риска от банкови и финансови измами". Уебинарът премина при голям интерес, като лектори на обучението бяха: Панайот Александров – старши мениджър на отдел "Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк и Тодор Лозанов – мениджър в отдел…

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП)

АЛСАС ЕООД С ПОДКРЕПАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП), ПРОВЕДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП) На 18.03.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар на тема „Практически въпроси, свързани с дейността на инвестиционните посредници, във връзка с прилагането на мерките срещу…

new

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”

На 25.02.2021 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема “Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари във връзка с измененията в нормативната уредба”. В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра за…

aec_kozlodui

ЧЕТИРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

На 16 и 17 декември 2020 г., АЛСАС ЕООД проведе четири специализирани онлайн обучения предназначени за служители на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, на тема “Национална оценка на рисковете от изпирането на пари и финансиране на тероризъм за България”. Събитията преминаха при голям интерес, като бяха регистрирани близо 100 участници. По думите на участниците, проведените обучения, от…

notary

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 13.11.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 50 участника. По думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и…

notary

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 06.11.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участника. По думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и…

balip-baud

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

На 29.10.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на инвестиционни посредници и управляващи дружества. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участника. По думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и…

nsorb

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩИНИ

На 22 и 23 октомври 2020 г., АЛСАС ЕООД, съвместно с “НСОРБ – Актив” ЕООД търговско дружество, собственост на Национално сдружение на общините в Република България, проведе специализирано обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, касаещо дейността на общините и предназначено за служители на различните общини. Събитието премина при голям интерес, като бяха…

new

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.”.

На 29.09.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема “Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари във връзка с измененията в нормативната уредба.”. В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра за…

16_8

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗД „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД

На 18.09.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на ЗД „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД. Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лектора, а от…

informacionnoobsl2

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

На 11.09.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „Информационно обслужване“ АД. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника. По думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза…

euromaster2

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ – ЕКСПОРТ“ ООД

На 04.09.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участника. По думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и…

pic

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО И АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП

На 19.08.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема "Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила.". В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра за превенция и противодействие на…

aml

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО И АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП

На 23.07.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема "Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила.". В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра за превенция и противодействие на…

mbiposl

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА “АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯТА НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ”.

На 21.07.2020 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха обучителен семинар предназначен за служители на банките. Семинарът премина при голям интерес, като лектори на обучението бяха: Панайот Александров – старши мениджър на отдел "Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк и Тодор Лозанов – мениджър в отдел "Предотвратяване на измами“…

mejdunaroden-bankov-institut-ood-22351

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ (НОР) – ИЗИСКВАНИЯ И СРОКОВЕ СВЪРЗАНИ С БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ИЗГОТВЯНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА“.

На 09.07.2020 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучителен семинар предназначен за служители на банките и финансовите институции. Представители на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) взеха участие в…

factorin

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ФАКТОР И.Н.” АД

На 04.07.2020 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „ФАКТОР И.Н.” АД. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 30 участника. По думите на участниците, проведеното обучение, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и…

bal

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ)

На 01.07.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар на тема „Практически въпроси свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари (НОР) и актуалните изменения в релевантната нормативна база", предназначен за членовете на Българската асоциация за лизинг (БАЛ). В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на…

cardifsqr

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „БНП ПАРИБА КАРДИФ“

На 30.06.2020 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „БНП ПАРИБА КАРДИФ“ – "Кардиф Животозастраховане - клон България" КЧТ и "Кардиф-Общо застраховане - клон България" КЧТ. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника. По думите на участниците,…

0001924_best-fuuds_300

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „БЕСТ ФУДС“ ООД

На 18.06.2020 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „БЕСТ ФУДС“ ООД. Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведеното обучение, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а…

AML

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО И АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП

На 11.06.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема "Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила.". В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра за превенция и противодействие на…

baud

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД)

АЛСАС ЕООД С ПОДКРЕПАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП), ПРОВЕДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД) На 10.06.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар на тема „Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на превенцията на изпирането на пари…

pic

УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА БАНКОВИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

На 29.04.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе уебинар на тема "Най-новите изисквания за банковите и финансовите институции във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари (НОР) и актуалните изменения в релевантната нормативна база". В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на…

pic

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

На 31.03.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема "Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР). Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила във връзка с изискванията и сроковете свързани с НОР". В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) и на Центъра…

KIA_logo2.svg

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ – СОФИЯ“ ООД

На 20.03.2020 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ“ ООД. Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока…

BL-Leasing-Logo

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

На 18.03.2020 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на Б. Л. ЛИЗИНГ АД. Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения уебинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на…

IMG_1685 - 1

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ.

На 27.02.2020 г., в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар на тема "ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС И ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА". В семинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие…

IMG_1653-1

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА “ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА С ТРАНСПОНИРАНЕТО НА 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС”

ЕКСПЕРТИ ОТ АЛСАС И БАРСПИП ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО ЛЕКТОРИ. На 25.02.2020 г. в гр. София, Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха обучителен семинар предназначен за служители на банките. Семинарът премина при голям интерес и по думите на участниците се отличаваше…

IMG_1407-1

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. ПЛОВДИВ

На 07.02.2020 г. в Хотел Рамада Пловдив Тримонциум, гр. Пловдив, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 100 участника. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари…

300x220-images-sni-Untitled-3

СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА „КАРЛОВО“

На 17.01.2020 г., в гр. Карлово, АЛСАС ЕООД проведе специализиран обучителен семинар на тема “Мерки, изисквания и особености във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“, предназначен за служители на Община „Карлово“. Лектор на семинара беше Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС. Събитието премина…

aec_kozlodui

ЧЕТИРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

На 16 и 17 декември 2019 г., в гр. Козлодуй, АЛСАС ООД проведе четири специализирани . . .

IMG_0864-1

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

На 13.12.2019 г., в гр. София, АЛСАС ООД проведе специализирано обучение на тема . . .

med_uni

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

На 12.12.2019 г., в гр. София, АЛСАС ООД проведе специализирано обучение за Медицински Университет – София. Събитието премина при голям интерес . . .

IMG_0849-1

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ГЕОТЕХМИН ООД

На 11.12.2019 г., в гр. София, АЛСАС ООД проведе вътрешно-фирмен обучителен семинар на тема . . .

IMG_0734

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 10.12.2019 г. в гр. София, АЛСАС ООД съвместно с НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право” . . .

Търговско-право

ИНДИВИДУАЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ В ГР. СОФИЯ

На 03.12.2019 г., в гр. София, се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариални кантори: . . .

ffffffff

КУРС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ CALE

На 02.12.2019 г., стартира новия специализиран курс за експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE) . . .

Търговско-право

ИНДИВИДУАЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИАЛНА КАНТОРА В ГР. СОФИЯ

На 29.11.2019 г. се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариална кантора – нотариус Габриела Даскалова, № 343 в гр. София . . .

Търговско-право

ИНДИВИДУАЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИАЛНА КАНТОРА В ГР. СОФИЯ

На 26.11.2019 г. се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариална кантора – нотариус Красимир Анадолиев, № 152 в гр. София . . .

IMG_0488-2

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ.

На 21.11.2019 г., в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ООД проведе обучителен семинар на тема . . .

IMG_0465

ПОРЕДЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. СОФИЯ

На 08.11.2019 г. в Метрополитън Хотел София, в гр. София, АЛСАС ООД проведе обучителен семинар за нотариуси . . .

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 30.10.2019 г. в Интерхотел Велико Търново, в гр. Велико Търново, АЛСАС ООД, проведе обучителен семинар за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори . . .

IMG_0292

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. СОФИЯ

На 29.10.2019 г. в Метрополитън Хотел София, в гр. София, АЛСАС ООД, проведе обучителен . . .

IMG_0216

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА В ГР. СОФИЯ

На 24.10.2019 г. в Метрополитън Хотел София, в гр. София, АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция . . .

24

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. ВАРНА

На 19.10.2019 г. в Хотел Голдън Тюлип, гр. Варна, АЛСАС ООД, проведе обучителен семинар за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието . . .

11

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. БУРГАС

На 18.10.2019 г. в Хотел Аква, гр. Бургас, АЛСАС ООД, проведе обучителен семинар за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес . . .

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

На 08.10.2019 г. в гр. София, АЛСАС ООД съвместно с НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”, проведе обучителен семинар. . .

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 26.09.2019 г., в Метрополитън Хотел, гр. София, АЛСАС ООД проведе обучителен семинар…

EHIR0669

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА КРЕДИСИМО

На 17 и 18 септември 2019 г., в гр. София, АЛСАС ООД проведе два вътрешно-фирмени обучителни

Environmental-Law

ИНДИВИДУАЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИАЛНА КАНТОРА В ГР. СОФИЯ

На 09.09.2019 г. се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариална кантора – нотариус Камен Каменов, № 201 в гр. София . . .

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ПОД „БЪДЕЩЕ“ АД И ЗД „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ EАД

На 04.07.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмен обучителен семинар на тема. . .

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

На 20.06.2019 г. в гр. София, Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) в сътрудничество с …

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 14.06.2019 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар на тема …

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ)

На 06.06.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД с подкрепата на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари …

СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА „РОДОПИ“

На 29.05.2019 г., в гр. Пловдив, АЛСАС ЕООД проведе специализиран обучителен семинар на тема “Мерки, изисквания и особености във връзка …

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 17.05.2019 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар на тема …

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД)

На 13.05.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД с подкрепата на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари …

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР СВЪРЗАН С РАЗКРИВАНЕТО НА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА.

На 10.05.2019 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар на тема …

IMG_8110

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕН СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА МИКРОФОНД АД

На 09.05.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмен обучителен семинар …

IMG_8103

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В ГР. СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 08.05.2019 г. в гр. София, АЛСАС EООД, проведе обучителен семинар за представители на различните категории …

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

На 23.04.2019 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД съвместно с Китов център …

АЛСАС ЕООД ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ ОТ РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА НОТАРИУСИТЕ – ГР. БУРГАС.

На 19.04.2019 г. в гр. Поморие, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар за нотариуси от …

ИНДИВИДУАЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУС В ГР. СОФИЯ

На 18.04.2019 г. се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариална кантора в гр. София. Обучението обхващаше …

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

На 12.04.2019 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар на тема …

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ В ГР. СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

На 18.02.2019 г., на 07.03.2019 г. и на 02.04.2019 г. в гр. София, АЛСАС EООД съвместно с Expert Events, проведе обучителни семинари за …

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ В ГР. СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

На 01.02.2019 г. и на 22.03.2019 г. в Парк Хотел “Витоша”, гр. София, АЛСАС EООД съвместно с Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”…

АЛСАС ЕООД ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. ПЛОВДИВ

На 16.03.2019 г. в Гранд хотел Пловдив, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар за нотариуси. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 130 участника …

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

На 15.03.2019 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД проведе обучителен семинар …

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

На 15.02.2019 г. в гр. София, Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) в сътрудничество …

ИНДИВИДУАЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУС В ГР. СОФИЯ

На 08.02.2019 г. се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариална кантора в гр. София …

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. ВАРНА

На 29.01.2019 г. в Хотел Черно Море, гр. Варна, АЛСАС EООД, проведе обучителен семинар за нотариуси, одитори, адвокати, ЧСИ и др …

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ЗА НОТАРИУСИ В ГР. СОФИЯ

На 15.01.2019 г. и на 24.01.2019 г. в Метрополитън Хотел, гр. София, АЛСАС EООД, проведе обучителни семинари за нотариуси, одитори, адвокати, ЧСИ …

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. ПЛОВДИВ

На 22.01.2019 г. в Хотел Рамада Пловдив Тримонциум, гр. Пловдив, АЛСАС EООД, проведе обучителен семинар за нотариуси, одитори, адвокати, ЧСИ и др …

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА НОТАРИУСИ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 16.01.2019 г. в Интерхотел Велико Търново, гр. Велико Търново, АЛСАС EООД, проведе обучителен семинар за нотариуси, одитори, адвокати, ЧСИ и др …

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

На 14.12.2018 г. в гр. София, хотел “Бест Уестърн Сити” АЛСАС ООД в сътрудничество с …

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ЛИЗИНГОВИТЕ ДРУЖЕСТВА В ГР. СОФИЯ

На 13.12.2018 г. в Конферентна зала София на Метрополитън Хотел София, в гр. София, АЛСАС ООД в сътрудничество…

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИ СЕРТИФИЦИРАНИ ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ПИБ АД

През месец ноември АЛСАС ООД, в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)…

Вътрешно-фирмен сертифициран обучителен семинар за служители на БНП Париба

На 21.11.2018 г., в гр. София, АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе вътрешно-фирмен обучителен семинар на тема…

Сертифициран обучителен семинар за адвокати

На 19.10.2018 г. в гр. София, хотел “Бест Уестърн Сити” АЛСАС ООД и EXPERT EVENTS в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)…

Обучителен семинар за представители на регистрираните одитори и счетоводителите в гр. София

На 18.09.2018 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе обучителен семинар за представители на регистрираните одитори и счетоводителите. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 60 участника. Модератор на форума беше д-р Николай Алдимиров – председател на ЦППИП. Лектори на…

Обучителен семинар за представители на застрахователните, лизинговите и пенсионно-осигурителните дружества в гр. София

На 18.09.2018 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе обучителен семинар за представители на застрахователните, лизинговите и пенсионно-осигурителните дружества. Събитието премина при голям интерес. Модератор на форума беше д-р Николай Алдимиров – председател на ЦППИП. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков –…

Seminar ChSI Burgas 11-07-2018 (1)

Обучителен семинар за нотариуси и частни съдебни изпълнители в гр. Бургас

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе Обучителен семинар за нотариуси и частни съдебни изпълнители в гр. Бургас

Seminar ExpertEvents 02-07-2018

Обучителен семинар на тема „Процесът на превенция на изпирането на пари – мерки, изисквания и особености във връзка с новия закон за мерките срещу изпиране на пари”

АЛСАС ООД и EXPERT EVENTS в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведоха сертифициран Обучителен семинар на тема „Процесът на превенция на изпирането на пари – мерки, изисквания и особености във връзка с новия закон за мерките срещу изпиране на пари”.

Seminar ChSI Sofia 29-06-2081 (1)

Обучителен семинар за частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители в гр. София

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе Обучителен семинар предназначен за частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители в гр. София

Seminar Sofia 28-06-2018 (1)

Обучителен семинар за нотариуси в гр. София

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе Обучителен семинар за нотариуси в гр. София

Seminar Sofia 12-06-2018 (1)

Обучителен семинар за нотариуси в гр. София

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе Обучителен семинар за нотариуси в гр. София

Seminar V.Turnovo 04-06-2018 (2)

Обучителен семинар за нотариуси в гр. Велико Търново

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе Обучителен семинар за нотариуси в гр. Велико Търново

Seminar Sofia 30-05-2018 (1)

Обучителен семинар за нотариуси в гр. София

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе Обучителен семинар за нотариуси в гр. София

Seminar Varna 17-05-2018 (1)

Обучителен семинар за нотариуси в гр. Варна

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе Обучителен семинар за нотариуси в гр. Варна

Seminar ExpertEvents 14-05-2018 (1)

Обучителен семинар на тема „Новите разпоредби на закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение на финансовите и застрахователни институции”

АЛСАС ООД и EXPERT EVENTS в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведоха сертифициран Обучителен семинар на тема „Новите разпоредби на закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение на финансовите и застрахователни институции”.

Seminar Plovdiv 28-04-2018 (1)

Обучителен семинар за нотариуси в гр. Пловдив

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе Обучителен семинар за нотариуси в гр. Пловдив

blog_sem_1

Обучителен семинар за служители на Първа инвестиционна банка АД в гр. София

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) проведе обучителен семинар предназначен за служители на Първа инвестиционна банка АД в гр. София