Електронни и онлайн обучения

Част от АЛСАС електронна платформа включва провеждането на електронни и онлайн обучения. Това е изцяло дигитализирана услуга, която предоставя достъп до специализирани теми и материали, като в същото време Вие имате възможността да се възползвате от услугите дистанционно през Вашия компютър или мобилно устройство.

Електронните обучения са разделени на отделни модули, като имате възможност да се запознаете с предоставените материали в избран от Вас ред. Електронните обучения са дигитално представени материали по избрана специализирана тема, като в края на всеки модул има кратък тест, който трябва да преминете успешно, за да завършите самото обучение. След края на обучението и успешно преминат тест, електронното обучение се маркира като преминато, а Вие имате възможност да си свалите електронен сертификат за преминато обучение.

Онлайн обученията представляват излъчване на живо на провеждан семинар, който може да наблюдавате в реално време през своя компютър или мобилно устройство.