УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
Д-Р НИКОЛАЙ АЛДИМИРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, КОМЕНТИРА НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

На 02 юни 2018 г. в гр. Банско се проведе Националната конференция на частните съдебни изпълнители. В рамките на конференцията участие с обучителен панел взе и ЦППИП.

Председателят на УС на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари д-р Николай Алдимиров коментира новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Презентация направи и г-н Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС.

Г-н Георги Дичев – председател на Камарата на ЧСИ, изрази отличните си впечатления за професионалното и компетентно участие на представителите на ЦППИП в конференцията, и подчерта, че се надява доброто сътрудничество между ЦППИП и Камарата на частните съдебни изпълнители да продължи и в бъдеще.

Д-р Алдимиров наблегна на факта, че съгласно новия ЗМИП, задължените по закона лица, каквито са и частните съдебни изпълнители, са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му.

Събитието, протече при голям интерес и събра над 150 участници от цялата страна. Поради изразеното от множество присъстващи желание за продължаване на разясненията по темите на обучението, свързано със ЗМИП, д-р Алдимиров коментира, че ЦППИП ще организира последващи форуми и обучения, на които да бъдат дискутирани важните за професията аспекти от новото законодателство.