УЧАСТИЕ В ПРОЛЕТНИЯ СЕМИНАР НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПРОЛЕТНИЯ СЕМИНАР НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д-Р НИКОЛАЙ АЛДИМИРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, КОМЕНТИРА НОВИЯ ЗМИП НА СЕМИНАР НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА

На 31.03.2018 г. в зала София на хотел „Маринела” се проведе Пролетния семинар на Нотариалната камара. На същият ден влезе в сила и новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Презентация и коментари свързани с нормативния акт, направиха г-н Евгени Евгениев, директор на САД „Финансово разузнаване” на ДАНС и д-р Николай Алдимиров, председател на УС на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП).

Г-н Евгениев, изтъкна новостите в Закона в сравнение с предишния ЗМИП, както и вида и размера на санкциите във връзка с неизпълнението на изискванията му.

Д-р Алдимиров подчерта, че съгласно новия ЗМИП, задължените по закона лица, каквито са и нотариусите, са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му. Липсата на такъв тип обучения, в които да участва задълженото лице водят до висок финансов и репутационен риск. За подпомагане на задължените по ЗМИП лица, Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари стартира поредица от сертифицирани обучения, с цел изпълнението на Закона.

Семинарът бе открит от председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара Димитър Танев, който подчерта актуалността на включените в програмата теми. Представените от компетентните лектори презентации бяха последвани от конкретни въпроси и оживени дискусии. Събитието, което традиционно се организира през пролетта от Нотариалната камара, протече при голям интерес и събра над 350 участници от цялата страна. Поради изразеното от множество присъстващи желание за продължаване на разясненията по темите на семинара, председателят Димитър Танев коментира, че Нотариалната камара, на регионално и централно ниво ще организира последващи форуми и обучения, на които да бъдат дискутирани важните за професията аспекти от новото законодателство.