ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

ЕКСПЕРТИ ОТ АЛСАС И БАРСПИП ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО ЛЕКТОРИ.
На 20.06.2019 г. в гр. София, Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха сертифициран обучителен семинар на тема „НОВОТО В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ОЦЕНКА НА РИСКА“ предназначен за служители на банките. Семинарът премина при голям интерес и по думите на участниците се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.