ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА “ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ”

ЕКСПЕРТИ ОТ АЛСАС И ЦППИП ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО ЛЕКТОРИ.
На 29.03.2019 г. в гр. София, Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха обучителен семинар предназначен за служители на банките. Семинарът премина при голям интерес и по думите на участниците се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.