ЧЕТИРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

На 16 и 17 декември 2020 г., АЛСАС ЕООД проведе четири специализирани онлайн обучения предназначени за служители на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, на тема “Национална оценка на рисковете от изпирането на пари и финансиране на тероризъм за България”.

Събитията преминаха при голям интерес, като бяха регистрирани близо 100 участници. По думите на участниците, проведените обучения, от една страна се отличаваха с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лектора, а от друга се характеризираха с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.