11 ноември – Ден на превенцията на изпирането на пари

На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари.

Мотото на кампанията тази година е „Заедно можем!“.

По този повод, този ден е обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари, а месец ноември ще бъде Месец на превенцията на изпирането на пари.

За отбелязването му, на 08.11.2019 г., БАРСПИП стартира кампания, която ще започне с публикуването в социалните мрежи и в различни електронни сайтове на специално изработен за кампанията видеоклип. Съдържанието на видеоклипа има за цел да повиши осведомеността, относно сериозността и мащабността от негативните последиците произтичащи от процеса на изпирането на пари, което от своя страна да доведе до изграждането на една ефективна система за превенция и противодействие на изпирането на пари, а чрез нея и до намаляването на негативния ефект от този процес и до подобряването на икономическата среда, бизнес климата, както и до повишаване на жизнения стандарт на обществото като цяло.
По-късно през същия ден, представители на Асоциацията ще вземат участие в еднодневно обучение за превенция и противодействие на изпирането на пари предназначено за нотариуси. Кампанията ще продължи с участието на 21.11.2019 г. на представители на Асоциацията, съвместно със специализирано търговско дружество АЛСАС, в семинар предназначен за различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари. През целия месец, БАРСПИП ще подкрепя и ще се включва в инициативи иницирани от различни организации, свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари. Кампанията ще завърши с участието в събитие с представители на банковия сектор, на 28 ноември в гр. София.

Всеки желаещ да се включи в Кампанията, може да го направи по един или няколко от следните начина:

  • Да се декларира подкрепа за Кампанията, като за целта, от официален имейл на подкрепящата организация, се изпрати името и уебсайта на организацията до БАРСПИП, на office@barspip.org.
  • Да се организират различни активности от съответната организация, подкрепяща кампанията в този период за отбелязване на Месеца на превенцията на изпирането на пари.
  • Да се сложи логото на БАРСПИП и мотото на кампанията на съответната интернет страница на организацията, подкрепяща кампанията.
  • Да се използва логото на БАРСПИП и мотото на кампанията при организирането на различни събития и публикации.
  • Да се разпространи информация за кампанията до партньори и клиенти.
  • Да се хареса фейсбук страницата на БАРСПИП и да се сподели информацията и др.