11 ноември – професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари

Членовете на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) приеха датата 11 ноември за професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Това е датата, когато през 1990 г. влиза в сила Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи вещества и психотропни субстанции (Виенската конвенция), приета 1988г. Конвенцията е повратна точка в борбата с прането на пари в глобален план, тъй като в нея се дефинира изпирането на пари от наркотици и е първата международна конвенция, която криминализира изпирането на пари. На 11 ноември е и празникът на свети великомъченик Мина, които е закрилник на семейството, воините и помага за правилното решаване на проблеми.