AML Ръководство

28 ное. 2019

„Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“

На 27 ноември 2019 г. излезе от печат книгата „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство.“ Изготвен от авторски колектив на АЛСАС ООД, това е един уникален за България продукт, който обхваща изцяло етапите и стъпките, които трябва да се предприемат в процеса по изпълнение на мерките срещу на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Ръководството е издадено за да отговори от една страна на потребностите от систематизирано представяне на процесите по превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, предвид непрекъснатите промени в нормативната база в национален и международен мащаб, а от друга, то е основата за получаване на специализирани знания и експертиза в областта.

Ръководството е необходимият инструмент, който трябва да притежават задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица, както и експертите и професионалистите в областта.

Ръководството представя етапите на целия процес по превенция и противодействие на изпирането на пари, систематизирано и по начин, който да е достъпен и разбираем, предвид комплексността и обхвата на изискванията в областта, като очертава основните насоки, които следва да се спазват при прилагането на нормативната база.

Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС, и е с обем от 324 страници.

Цена на книгата за един брой: 390 лв. без ДДС (468 лв. с ДДС).*
* при покупка на 2 до 5 броя – 10 % отстъпка, при покупка над 5 броя – 20 % отстъпка.

За покупка на книгата е необходимо да изпратите на имейл office@alsas.net следното: Вашето име; телефон; имейл за контакт; точен адрес; количеството, което желаете да закупите и данни за издаване на фактура. След потвърждение от страна на АЛСАС ООД по e-mail за поръчката Ви, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната сума, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД
ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Книгата ще Ви бъде доставена абсолютно безплатно, независимо от количеството, до всяко населено място в България.