11 ноември – професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари

11 ноември – професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари

Членовете на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) приеха датата 11 ноември за професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари.