ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ“.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ“.

На 29.10.2019 г. в гр. София, Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари . . .