ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ЛИЗИНГОВИТЕ ДРУЖЕСТВА В ГР. СОФИЯ

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ЛИЗИНГОВИТЕ ДРУЖЕСТВА В ГР. СОФИЯ

На 13.12.2018 г. в Конферентна зала София на Метрополитън Хотел София, в гр. София, АЛСАС ООД в сътрудничество…

Вътрешно-фирмен сертифициран обучителен семинар за служители на БНП Париба

Вътрешно-фирмен сертифициран обучителен семинар за служители на БНП Париба

На 21.11.2018 г., в гр. София, АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе вътрешно-фирмен обучителен семинар на тема…

Обучителен семинар за представители на регистрираните одитори и счетоводителите в гр. София

Обучителен семинар за представители на регистрираните одитори и счетоводителите в гр. София

На 18.09.2018 г. в гр. София, АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе обучителен семинар за представители на регистрираните одитори и счетоводителите. Събитието премина при голям интерес, като бяха...
Обучителен семинар за представители на застрахователните, лизинговите и пенсионно-осигурителните дружества в гр. София

Обучителен семинар за представители на застрахователните, лизинговите и пенсионно-осигурителните дружества в гр. София

На 18.09.2018 г. в гр. София, АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе обучителен семинар за представители на застрахователните, лизинговите и пенсионно-осигурителните дружества. Събитието премина при...
Обучителен семинар за нотариуси и частни съдебни изпълнители в гр. Бургас

Обучителен семинар за нотариуси и частни съдебни изпълнители в гр. Бургас

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе Обучителен семинар за нотариуси и частни съдебни изпълнители в гр. Бургас

Обучителен семинар на тема „Процесът на превенция на изпирането на пари – мерки, изисквания и особености във връзка с новия закон за мерките срещу изпиране на пари”

Обучителен семинар на тема „Процесът на превенция на изпирането на пари – мерки, изисквания и особености във връзка с новия закон за мерките срещу изпиране на пари”

АЛСАС ООД и EXPERT EVENTS в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведоха сертифициран Обучителен семинар на тема „Процесът на превенция на изпирането на пари – мерки, изисквания и особености във връзка с новия закон за мерките срещу изпиране на пари”.

Обучителен семинар за частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители в гр. София

Обучителен семинар за частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители в гр. София

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведе Обучителен семинар предназначен за частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители в гр. София