АЛСАС УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БРАНШОВАТА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (БАРСПИП), ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (Д-ПИП).

АЛСАС УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БРАНШОВАТА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (БАРСПИП), ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (Д-ПИП).

На 11.11.2018 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, в гр. София, се проведе кръгла маса, организирана от Браншовата асоциация …

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АЛСАС ВЗЕХА УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗИРАН ОТ ЦППИП ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР, ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ ЗМИП

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АЛСАС ВЗЕХА УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗИРАН ОТ ЦППИП ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР, ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ ЗМИП

Проектът „Предизвикателства пред финансовия сектор във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“ на Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП) цели да подпомогне...
Договор за сътрудничество между АЛСАС ООД и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” беше подписан на 19.01.2018 г.

Договор за сътрудничество между АЛСАС ООД и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” беше подписан на 19.01.2018 г.

На 19.01.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ООД и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” (ЦППИП).