КНИГА – „ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ. РЪКОВОДСТВО“

КНИГА – „ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ. РЪКОВОДСТВО“

На 27 ноември 2019 г. излезе от печат книгата „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство.“ Изготвен от авторски колектив . . .