дек.
02

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 02.12.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифицирано онлайн обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 70 участника. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2021
DETAIL
ное.
30

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”

На 30.11.2021 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема “Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари във връзка с измененията в нормативната уредба”. Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2021
DETAIL
ное.
25

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗИРААТ БАНК – КЛОН СОФИЯ

На 25.11.2021 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено онлайн обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на Зираат Банк - клон София. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2021
DETAIL
ное.
18

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЛИЗИНГОВИТЕ ДРУЖЕСТВА

На 18.11.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на лизинговите дружества. Събитието премина при голям интерес, като всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2021
DETAIL
окт.
28

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

На 28.10.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на инвестиционни посредници и управляващи дружества. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 30 участника. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2021
DETAIL
окт.
21

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “КАРДИФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ И “КАРДИФ–ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ

На 21.10.2021 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено онлайн обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари предназначено за служители на „БНП ПАРИБА КАРДИФ“ – "Кардиф Животозастраховане - клон България" КЧТ и "Кардиф-Общо застраховане - клон България" КЧТ. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 60 участника. По думите на участниците, проведеното обучение,…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2021
DETAIL
сеп.
28

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БАНКОВИ И ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ“.

На 28.09.2021 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2021
DETAIL
сеп.
15

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НОТАРИАЛНА КАНТОРА В ГР. СОФИЯ

На 15.09.2021 г. се проведе обучение по ЗМИП и ППЗМИП на Нотариална кантора – нотариус Габриела Даскалова, № 343 в гр. София. Обучението обхващаше теми свързани с изискванията и задълженията по ЗМИП, ППЗМИП, Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на част от останалата релевантна нормативна база.…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2021
DETAIL