ное.
30

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА”

На 30.11.2022 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Практически въпроси, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари във връзка с изпълнението на изискванията на нормативната база в областта”. Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
ное.
30

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА“.

На 30.11.2022 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
ное.
10

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЛИЗИНГОВИТЕ ДРУЖЕСТВА

На 10.11.2022 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на лизинговите дружества. Събитието премина при голям интерес, като всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
окт.
20

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 20.10.2022 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифицирано онлайн обучение, свързано с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 120 участници. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
окт.
13

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

На 13.10.2022 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар, свързан с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на инвестиционни посредници и управляващи дружества. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участника. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
сеп.
21

СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА “АКСЕС ФАЙНАНС” ООД (БЯЛА КАРТА), IUVO GROUP И „ИЗИ ПЕЙМЪНТ СЪРВИСИЗ“ ООД, ЧАСТ ОТ МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП (MFG)

На 21.09.2022 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Мерки срещу изпирането на пари – актуални тенденции и практически решения“ предназначено за служители на "АКСЕС ФАЙНАНС" ООД (Бяла Карта), iuvo group и „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, част от Мениджмънт Файненшъл Груп (MFG). Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 30 участника.…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
сеп.
20

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ“.

На 20.09.2022 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха онлайн обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
юни
02

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА „МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ”

На 02.06.2022 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Мерки срещу изпирането на пари – актуални тенденции и практически решения”. Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL