мар.
16

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП)

На 16.03.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар, предназначен за членовете на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Темата на уебинара беше „Нови моменти и изисквания, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари в дейността на инвестиционните посредници“. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 170 участника. Всички участници в…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
фев.
24

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ”

На 24.02.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Практически проблеми и възможни решения при изпълнението на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”. Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Всички участници в…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL