дек.
04

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “КАРДИФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ И “КАРДИФ–ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ

На 04.12.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за служители на „БНП ПАРИБА КАРДИФ“ – "Кардиф Животозастраховане - клон България" КЧТ и "Кардиф-Общо застраховане - клон България" КЧТ. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани 50 участници. По думите на участниците, проведеното обучение, от една…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
30

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 30.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифицирано онлайн обучение, свързано с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участници. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
30

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – НОВИ МОМЕНТИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ“

На 30.11.2023 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
23

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 23.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифицирано онлайн обучение, свързано с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участници. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
23

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ИЗИСКВАНИЯ”

На 23.11.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – актуални въпроси и изисквания”. Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Всички участници в уебинара…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
16

СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ СИ ЕМ ЕС КАМЕРЪН МАККЕНА СОФИЯ

На 16.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – актуални въпроси и изисквания“, предназначено за служители на Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участници. Всички участници в уебинара получиха…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
02

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

На 02.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар, свързан с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на инвестиционни посредници и управляващи дружества. Темата на уебинара беше „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), актуални въпроси и изисквания, свързани с дейността на инвестиционните посредници и управляващите дружества“.…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
02

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ)

На 02.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар, предназначен за членовете на Българската асоциация за лизинг (БАЛ). Темата на уебинара беше „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), актуални въпроси и изисквания, свързани с дейността на лизинговите дружества“. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участници. Всички участници…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL