ное.
23

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 23.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифицирано онлайн обучение, свързано с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участници. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
23

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ИЗИСКВАНИЯ”

На 23.11.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – актуални въпроси и изисквания”. Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Всички участници в уебинара…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
16

СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ СИ ЕМ ЕС КАМЕРЪН МАККЕНА СОФИЯ

На 16.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – актуални въпроси и изисквания“, предназначено за служители на Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участници. Всички участници в уебинара получиха…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
02

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

На 02.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар, свързан с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на инвестиционни посредници и управляващи дружества. Темата на уебинара беше „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), актуални въпроси и изисквания, свързани с дейността на инвестиционните посредници и управляващите дружества“.…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
02

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ)

На 02.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар, предназначен за членовете на Българската асоциация за лизинг (БАЛ). Темата на уебинара беше „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), актуални въпроси и изисквания, свързани с дейността на лизинговите дружества“. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участници. Всички участници…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
сеп.
29

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И РЕШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С КОМПЛЕКСНАТА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИ – ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ОНЦ) ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТОТО ОТ БНБ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАСОКИ EBA/GL/2023/03“

На 29.09.2023 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
авг.
31

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ИНФОРМАЦИОННА И КИБЕРСИГУРНОСТ В БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ“.

На 31.08.2023 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха онлайн обучение, предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
юли
26

СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ФИНАНСОВА КЪЩА „КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС” ООД

На 26.07.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Практически въпроси, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари“, предназначено за служители на Финансова къща „Кеш Експрес Сървис" ООД. Събитието премина при голям интерес, като всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL