юни
03

Мастърклас по Превенция изпирането на пари – мониторинг на сделки и операции

На 31.05.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе еднодневен специализиран Мастърклас на тема „Превенция на изпирането на пари - мониторинг на сделки и операции”. Участниците се запознаха с предизвикателствата и проблемите, нормативните изисквания и възможните решения, добрите практики и съвременните автоматизирани решения във връзка с мониторинга на сделки и операции като част от дейностите по комплексна проверка…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2024
DETAIL
мар.
09

Специализиран семинар за членовете на БАУД на тема “Актуални тенденции в областта на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма”

На 07.03.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе специализирано обучение за членовете на Българската асоциация на управляващите дружества по въпросите на превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма. Събитието представлява част от годишния план за обучение на служителите и премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 35 участници представители на различни управляващи дружества членове на…

By АЛСАС ООД | Минали събития 2024
DETAIL
фев.
29

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)

На 29.02.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Практически проблеми и решения на последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)”. Участниците се запознаха с проблемите и възможните решения във връзка с последните промени в нормативната рамка в областта на превенцията на изпирането на пари. Събитието премина при голям интерес,…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2024
DETAIL
фев.
17

ВЪТРЕШНО ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “БАНД – КОНСУЛТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ” ООД

На 16.02.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма, предназначено за служители на „БАНД – КОНСУЛТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ” ООД. Събитието представлява част от годишния план за обучение на служителите и премина при голям интерес, като бяха регистрирани 30 участници от всички офиси на дружеството. Проведеното обучение бе…

By АЛСАС ООД | Минали събития 2024
DETAIL
ян.
28

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯТА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ САНКЦИИ“

На 26.01.2024 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.

By АЛСАС ООД | Минали събития 2024
DETAIL