Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод